Giao lưu môi trường

Ngày 27 tháng 10 năm 2017 Trường TH Phú Thọ B tổ chức giao lưu môi trường với Trường TH Phú Thọ C. Tại buổi giao lưu có 40 em học sinh 2 trường tham gia, các em dược nghe tuyên truyền về môi trường, được giao lưu kiến thức về môi trường, vẽ tranh về chủ đề môi trường và tham gia hành động vì môi trường.

SAM_9644SAM_9645(1)

Anh Nguyễn Văn Tèo – Bí thư xã đoàn xã Phú Thọ tuyên truyền về môi trường cho các em học sinh 2 đơn vị trường.

SAM_9651(1)

Học sinh giao lưu kiến thức về môi trường

SAM_9706(1)SAM_9700

Học sinh giao lưu vẽ tranh về môi trường

SAM_9710(1)SAM_9714

Học sinh tham gia hành động vì môi trường